Purpose

Purpose là một tổ chức từ thiện Kuailian blockchain dựa trên nền tảng blockchain.

Bởi vì chúng tôi tin rằng hệ sinh thái kỹ thuật số của chúng tôi sẽ không hoàn chỉnh nếu không có mục đích cao hơn, chúng tôi tìm thấy nó trong công việc từ thiện.

Là người dùng Kuailian, bạn có thể hỗ trợ sứ mệnh của Kuailian Purpose và sự tăng trưởng và phát triển của các dự án bằng cách đóng góp theo một trong hai cách: thông qua bỏ phiếu hoặc quyên góp.

Purpose

Purpose là một tổ chức từ thiện Kuailian blockchain dựa trên nền tảng blockchain.

Bởi vì chúng tôi tin rằng hệ sinh thái kỹ thuật số của chúng tôi sẽ không hoàn chỉnh nếu không có mục đích cao hơn, chúng tôi tìm thấy nó trong công việc từ thiện.

Là người dùng Kuailian, bạn có thể hỗ trợ sứ mệnh của Kuailian Purpose và sự tăng trưởng và phát triển của các dự án bằng cách đóng góp theo một trong hai cách: thông qua bỏ phiếu hoặc quyên góp.

Purpose

Một cộng đồng của những người sẵn sàng thay đổi thế giới!
POS

Bỏ phiếu

Chỉ dành cho người dùng Kuailian. Đọc thêm

Quyên góp:

Có sẵn cho tất cả mọi người quan tâm đến dự án, không chỉ người dùng Kuailian. Đọc thêm

Tổ chức từ thiện Blockchain

Giao dịch phi tập trung và trực tiếp. Đọc thêm

Kiểm toán quỹ thời gian thực

Đóng góp trực tiếp và tác động toàn cầu đã được chứng minh. Đọc thêm Đọc thêm
POS

Purpose

Bạn có thể chọn dự án nào được cung cấp mà bạn nghĩ là quan trọng nhất và bỏ phiếu cho dự án đó chỉ bằng một cú nhấp chuột. Đối với dự án có nhiều phiếu bầu nhất, Kuailian cũng sẽ quyên góp một phần lợi nhuận.

icons

Bỏ phiếu

Có sẵn cho tất cả mọi người quan tâm đến dự án, không chỉ người dùng Kuailian. Bằng cách đóng góp bằng ETH, bạn đang trực tiếp giúp đỡ dự án đã chọn. Bạn có thể theo dõi giao dịch của mình cho đến khi nó đến tay người dùng cuối, vì vậy bạn có thể chắc chắn tiền của mình ở đâu mọi lúc. Số tiền sẽ được gửi đến tổ chức từ thiện, bằng tiền tệ fiat ngay sau khi dự án được tài trợ đầy đủ.

icons

Quyên góp

Có sẵn không chỉ cho người dùng Kuailian. Các khoản đóng góp của bạn bằng ETH sẽ được gửi bằng tiền tệ fiat cho dự án từ thiện đã chọn ngay sau khi dự án được tài trợ đầy đủ. Bạn cũng có cơ hội quyên góp cho nhiều hơn một dự án.

Crosschange Bank

Tổ chức từ thiện Blockchain

Chúng tôi làm từ thiện tiền crypto, với các giao dịch phi tập trung và trực tiếp có thể giúp các tổ chức nhận quyên góp và gây quỹ hiệu quả hơn. Một số lợi thế là:

icons

Quyên góp quốc tế phi tập trung

Bạn có thể quyên góp từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới

icons

Chi phí thấp

Các giao dịch có thể được thực hiện với tốc độ cao hơn và với chi phí thấp hơn.

icons

Có thể theo dõi

Các giao dịch rất dễ nhìn thấy và dễ theo dõi và cũng có thể dễ dàng chuyển đổi sang tiền tệ fiat.

icons

Bảo mật dữ liệu

Dữ liệu của bạn được bảo vệ tối ưu, bạn không phải lo lắng về bảo mật.

Crosschange Bank

Lợi ích của Kuailian Purpose

Một số lợi ích của việc sử dụng Kuailian Purpose