Kuailian Marketplace

Phần này trong hệ sinh thái của chúng tôi đã được thiết kế để cung cấp tiện ích cho tiền crypto của bạn.

Trong đó, bạn có thể mua các sản phẩm của hệ sinh thái, hàng hóa, vé sự kiện và các sản phẩm từ các đối tác thị trường hiện tại và tương lai của chúng tôi.

Kuailian Marketplace

Phần này trong hệ sinh thái của chúng tôi đã được thiết kế để cung cấp tiện ích cho tiền crypto của bạn.

Trong đó, bạn có thể mua các sản phẩm của hệ sinh thái, hàng hóa, vé sự kiện và các sản phẩm từ các đối tác thị trường hiện tại và tương lai của chúng tôi.

Kualian Marketplace

Nơi bạn có thể dễ dàng mua tất cả các mã khuyến mại và vé cho các sự kiện của chúng tôi
Marketplace

Phí kích hoạt

Dịch vụ mã khuyến mại Đọc thêm

Giấy phép rủi ro cao

Khuyến mại dịch vụ Đọc thêm

Buôn bán

Bán hàng Kuailian Đọc thêm

Giấy phép rủi ro trung bình

Khuyến mại dịch vụ Đọc thêm

Vé cho các sự kiện Kuailian

Staking and Masternode services Đọc thêm

Giấy phép rủi ro thấp

Khuyến mại dịch vụ Đọc thêm

Sản phẩm

Khám phá các cửa hàng tích hợp của chúng tôi. Thêm thông tin Đọc thêm
POS

Thị trường của chúng tôi

Bạn có thể tìm thấy:

icons

Phí kích hoạt

Là người dùng Kuailian, bạn sẽ có thể mua Thành Viên Pro và có quyền truy cập vào hệ sinh thái hoàn chỉnh của chúng tôi với tất cả các chức năng của nó.

icons

Sự kiện của Kuailian

Hãy đến tham dự các sự kiện trực tiếp của chúng tôi bằng cách mua vé trực tiếp từ Market. Học với chúng tôi, phát triển cùng chúng tôi.

icons

Kuai Merch

(sắp ra mắt)

Khám phá tất cả các loại quần áo sáng tạo Kuailian mà chúng tôi đã thiết kế cho bạn.

icons

Sản phẩm

(sắp ra mắt)

Mua sản phẩm từ các đối tác Marketplace của chúng tôi - tìm sản phẩm.

Crosschange Bank

Giấy phép phần mềm của chúng tôi

icons

LR – Starter Smart Pool

Chiến lược LR của chúng tôi là thiết lập thận trọng nhất trong dòng sản phẩm của chúng tôi, mang đến cho bạn phần thưởng trên Ethereum.

icons

MR – Intermediate Pool

Chiến lược MR của chúng tôi là thiết lập tích cực hơn một chút trong dòng sản phẩm của chúng tôi, cung cấp cho bạn phần thưởng trên ethereum.

icons

HR - Pro Pool

Chiến lược rủi ro cao bao gồm 20% các loại tiền được chọn trong Smart Pool có tính thanh khoản cao và 80% được tận dụng trên các token sinh lãi với mức rủi ro rất cao và lợi tức đầu tư phần thưởng cao. . Chiến lược này dành cho các chuyên gia và có rủi ro rất cao cho khách hàng.

Crosschange Bank

Lợi ích của thị trường của chúng tôi

Thị trường Kuailian